Vi hjälper dig,  ditt företag eller din organisation in i framtiden!

Eventsia Information kan hjälpa till med det mesta inom förändringsledning, digitalisering och annat som kan behövas stärkas upp internt.
Vi arbetar främst med IT-, Digitaliserings- och Ledningsfrågor. -Men vi tar gärna på oss Coaching-uppdrag av privatpersoner, medarbetare samt chefer och grupper. Vi genomför även Event-uppdrag.

Vårt arbetssätt:
När vi identifierat era utmaningar så skapar vi en gemensam målbild och börjar arbeta tillsammans mot den. Vi utgår alltid ifrån det ni har och tar vara på det som finns!

Affärsidén är att hjälpa  företag (och privatpersoner) som har svårt att navigera och komma fram i IT-/Digitaliseringsfrågor som främst berör användandet och förändringen som behövs.
Det kan även då beröra system och teknik samt juridiken och säkerheten kring IT-delarna.
Vi kan också hjälpa till med inköp, projektledning eller bara reda ut om problem uppstått med er nuvarande IT-leverantör.

…eller bara vara ett bollplank om ni har kört fast!